Tvister

Tvister

Oplysning om klagemuligheder

Bliver vi uenige om en handel, mangelafhjælpning eller andet, kan du klage til:

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus. Mæglingsteamet vil forsøge at løse tvisten ved mediation, og hvis det ikke lykkes at finde en løsning, kan du indbringe klagen for Forbrugerklagenævnet.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at klage, at varen eller ydelsen, som du vil klage over, har kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. For klager over tøj og sko skal prisen som udgangspunkt være mindst 720 kr. Beløbsgrænserne kan blive ændret. Du skal betale et gebyr for at få klagen behandlet.

Husk oplysning om EU-Kommissionens online klageportal ved online salg til forbrugere
Selvom du oplyser om klagemuligheder og betingelser, som nævnt ovenfor, skal du også oplyse om EU-Kommissionens online klageportal. Her er ingen ændringer. Du kan formulere det således:

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse [xx@yy.dk]

Andre klagemuligheder
Vær opmærksom på, at der findes andre klagenævn end Mæglingsteamet for Forbrugerklager og Forbrugerklagenævnet. Hvis din kunde har købt en pakkerejse, en teleydelse, en håndværksydelse, en forsikring, en bankydelse, en bil mv., er der andre klagenævn, der kan behandle klagen. Husk at henvise til Campingbranchens reklamationsnævn.

 

På grund af dine cookieindstillinger er det ikke muligt at vise indholdet på vores side. Så benyt enten eksternt link eller opdater dine cookieindstillinger.